Nieuwbouw
of herbestemmen?

Blouww maakt
het mogelijk!

Hoe beoordeel je of een vastgoedproject haalbaar is?

Bij de beoordeling van de haalbaarheid van een vastgoedproject komt veel kijken. Binnen Blouww wordt er daarom systematisch gewerkt bij de waardering van e.e.a. Het vangt aan met het verzamelen van nauwkeurige informatie over het potentiële project op basis van grondig onderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek

Tot het haalbaarheidsonderzoek behoort een bestudering van de beoogde invulling/ specificaties van het project, locatiebezoek, omgevings- en economische analyses en bijvoorbeeld vereiste vergunningen. Hierna komen wij tot een oordeel over de financiële haalbaarheid van het bouw-/vastgoedproject, op basis van een marktconforme calculatie.

Alles bekend

Uitkomsten kunnen redenen geven tot het doen van aanbevelingen m.b.t. een alternatieve uitvoering (volume, exploitatie, materiaalgebruik, et cetera). Aansluitend vindt er een nauwkeurig beoordeling van risico’s plaats. Het eindresultaat zal zijn dat alle ins and outs bekend zijn en er met overtuiging beslist kan worden over de ontwikkeling van het project.

Vertrouwde handen

Inzicht in de haalbaarheid vraagt dus letterlijk om een haalbaarheidsonderzoek. Bij Blouww is dat in vertrouwde handen. Binnen dat proces brengen wij onze kennis mee over financiën enruimtelijke & juridische aspecten. Daardoor ben je verzekerd van een grondige en uiterst professionele aanpak. Meer zekerheden zijn ondenkbaar. Overweeg je dus een bouw- of vastgoedproject, doe het dan zeker samen met Blouww!

Herbestemmen in de regio? Blouww maakt het mogelijk

In Nederland werd in het verleden altijd vrij makkelijk overgegaan tot de sloop van gebouwen. Het zal beslist van doen hebben gehad met onze nuchtere houding. In de omliggende landen is men van oudsher al gewend om het oude, het bestaande meer te koesteren. In de loop der tijd zijn wij ons hier ook meer bewust geworden van de aantrekkelijke mogelijkheden die er zijn bij het herbestemmen van oude gebouwen. Mogelijkheden in architectonische zin, functioneel en cultureel.

Hoog op de agenda

Daar houdt het al te vaak niet mee op. Want in financieel opzicht is herbestemming ook maar al te vaak een heel aantrekkelijke optie. Tel daarbij op de toenemende wens tot een duurzame aanpak, en het zal helder zijn dat het herbestemmen hoog op de agenda staat bij overheden, woningcorporaties, financiers en beleggers. De eerste twee genoemden kennen bovendien nog de uitdagingen van de verstedelijking, energietransitie en migratie. Vraagstukken die in verbinding met dit thema staan.

Strategische contacten

Blouww Vastgoedconcepten is nationaal actief en richt zich in het bijzonder op de regio ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, met daarbinnen de focus op het gebied Oss, Uden en Veghel. Met onze slagkracht en onze strategische contacten én bekendheid met de regio (waaronder de samenstelling van de bevolking) zijn de afgelopen jaren succesvolle herbestemmingen tot wasdom gekomen.

Deskundige partner

Er is overduidelijk gebleken dat Blouww nieuwe mogelijkheden ziet die door velen onopgemerkt bleven. Het heeft er alles mee te maken dat binnen Blouww veel disciplines samenkomen. Het begint met perspectief doorgronden, en het eindigt met de oplevering aan de ideale doelgroep. Wie dus een herbestemming overweegt, die vindt in Blouww een actieve en deskundige partner.

Voor wie?

gemeenten woningcorporaties
Vastgoedeigenaren en beleggers
kopers huurders