Verníeuwende
projectontwikkeling

Blouww maakt
het mogelijk!

Waarom Blouww aan projectontwikkeling 2.0 doet!

Herbestemming, innovatie en sustainability vormen heel belangrijke thema’s binnen de woningmarkt. Projectontwikkelaars dienen hierbij een cruciale rol te pakken, vinden wij bij Blouww Vastgoedconcepten. Vanuit hun ondernemerschap zijn projectontwikkelaars de eerst aangewezenen om creativiteit en innovatiedrang te tonen. Belangrijk daarbij is dat zij dan wel het vertrouwen van de andere schakels in de keten krijgen en behouden.

Focus op lange termijn

Vertrouwen wordt terecht opgeëist als de projectontwikkelaar bereid is om zich volledig te verplaatsen in de taken en belangen van die andere partijen. Dat zal op zijn beurt weer alleen lukken als de focus op de lange termijn staat, waarbij duurzaam wordt samengewerkt met alle betrokkenen. Iedereen dient daarbij volledig gerespecteerd te worden en ruimte te krijgen. Op de schouders van de projectontwikkelaar rust hierbij de belangrijke taak om alle lintjes cq verbindingen in stand te houden.

Mogelijkmakers

Het werken op de genoemde wijze zal leiden tot een enorme vooruitgang. Tegenstellingen zullen weggenomen worden, belangen met elkaar in lijn gebracht. De eindgebruiker (huurder en bewoner) staat centraal, en zo hoort het ook. Hun huidige en toekomstige woonbehoeften staan centraal en zullen dat ook blijven. Dit alles heeft Blouww reden gegeven om haar rol beter te duiden. Daarom gaat het bij Blouww voortaan om vastgoedconcepten. In deze positie zijn wij de ‘Mogelijkmakers van het nieuwe wonen’ geworden. Zeg maar gerust: projectontwikkelaars 2.0. Welke woonvorm je ook gerealiseerd wenst te krijgen: Blouww weet het te realiseren

gemeenten woningcorporaties
Vastgoedeigenaren en beleggers
kopers huurders

Voor wie?

Blouww Vastgoedconcepten is er voor iedereen in de keten: van toekomstige bewoner tot eigenaar van een object, van gemeente tot woningcorporatie, van begeleider tot bouwer. Daarbij zien wij een groeiend belang van samenwerking. Samenwerkingen met wethouders en ambtenaren van de gemeente, samenwerking met de woningbouwcorporaties en met particuliere investeerders. Samenwerking met de toekomstige bewoner(s). En binnen die samenwerking zien we een grote rol voor onszelf. 

Welke nieuwe woonvormen gaan terrein winnen?

De wereld verandert, Nederland verandert en dat geldt ook voor haar inwoners. We lichten er een paar ontwikkelingen uit die zoal invloed hebben op de woningbehoeften.

Alleenstaanden

Vanaf 1947 is het aantal alleenstaanden gegroeid van 285 duizend naar 3 miljoen., oftewel van 5 naar 22 procent van alle meerjarige Nederlanders. En de komende drie decennia zet deze trend zich voort: de bevolkingsprognose van het CBS voorziet dat er in 2047 3,6 miljoen alleenstaanden zullen zijn. Bijna 1 op de 4 volwassen inwoners zal dan alleenstaand zijn.

Jongvolwassenen

Bij jongvolwassenen is meer de nadruk komen te liggen op het opdoen van ervaringen en de entree op de arbeidsmarkt, voordat zij de keuze maken voor een vaste relatie, samenwonen en kinderen… en dus een groter huis huren of kopen. Langere tijd maken zij daarom bijvoorkeur gebruik van kleinere woningen. Thuishuizen, kangeroewoningen, woongemeenschappen: zomaar wat termen voor een aantal woonvormen die inzitten tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een zorginstelling.

Zorgzaam samenwonen

Het samenwonen met gelijkgestemden vormt vaak het vertrekpunt bij de invulling van de woonvorm. Denk aan het ‘zorgzaam’ kleinschalig samenwonen van geestelijk gehandicapten en kwetsbare jongeren. Maar ook aan

plattelandsprojecten waarbij mensen het erf delen en invullen met tiny houses of zeer duurzame (mogelijk zelfs bio-ecologische) woningen.

Ouderen

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt sterk toe. Hun woonbehoeften zijn anders dan die van mensen in de middelbare leeftijd. De vergrijzing brengt ook andere aspecten met zich mee: het aantal personen met dementie zal de komende twintig jaar verdubbelen. Dat geldt ook voor het aantal mensen met artrose. Verschillende probleemstellingen die beide grote consequenties hebben v.w.b. de zorgbehoefte. Het wonen in kleinschalige (woon)zorggroepen zal sterk gaan toenemen.

Combinaties

We zien het soms al gebeuren, en met succes: combinaties van groepen mensen binnen één woonvorm. Denk onder andere aan jongeren en ouderen die samen onder één dak wonen en leven. Ze versterken elkaar en dragen bij aan de levensvreugde. Verwacht mag worden dat deze invulling zich ook steeds vaker in de toekomst laat zien.

Blouww Vastgoedconcepten ziet dat de Nederlandse woningmarkt een groeiende en beweeglijke markt is. Hierin pakken wij onze rol en adviseren iedereen die geïnteresseerd is in het ‘nieuwe wonen’, waaronder gemeenten, woningcorporaties, financiers, beleggers, grond- en vastgoedeigenaren, huurders en kopers.

Actuele projecten

Rieterf Heesch

Nieuwbouwproject:
13 luxe appartementen centrum Oss

Oss. Dit appartementengebouw gerealiseerd aan de rand van de binnenstad. Het is o.a. voorzien van een open binnentuin en liftinstallatie. Er worden 2- en 3-kamerappartementen gerealiseerd, variërend tussen ca. 60m2 en 70m2. Het gebouw wordt voorzien van een karakteristieke gevel, die goed tot zijn recht komt nabij een aantal andere prachtige panden in de Kruisstraat.