Bijzondere
vastgoedprojecten

Blouww maakt
het mogelijk!

Blouww zorglocatie

Nieuwe zorglocaties zijn heel hard nodig!

De druk op de zorg is groot. Daarbij gaat het niet louter om de druk op zorgpersoneel, maar ook op de beschikbaarheid van de zorglocaties zelf. Er wordt gesteld dat er op dit moment al meer dan 1.000 nieuwe zorgbestemmingen nodig zijn. Zorgexploitanten zoeken naarstig naar geschikte woonplekken voor hun doelgroepen; van jongeren tot ouderen, mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, en heel specifieke doelgroepen. Te veel ontwikkelingstrajecten ketsen nog af vanwege onvoldoende besef en/ of kennis. Blouww wil daarin de brug slaan en vindt dat iedereen moet kunnen wonen op de wijze die bij de betrokkenen past.

Blouww zorglocatie

in beeld

Omgeving

Vernieuwende en kleinschalige concepten

Iedere gemeente heeft een eigen visie op welke zorgfuncties er gehuisvest mogen worden op een maatschappelijke woonbestemming. Zorgexploitanten, gemeenten en Blouww doen er dan ook goed aan om samen te werken bij de selectie en ontwikkeling van geschikte locaties. Daartoe is veel kennis vereist van lokale mogelijkheden, de bevolkingssamenstelling, culturele en maatschappelijke invloeden ter plaatse en bijvoorbeeld groeiverwachtingen. Het vraagt bovendien om vernieuwende woon-/ zorgconcepten, die veelal ook een kleinschalige inslag vereisen. Compact en vertrouwd samenleven vormt namelijk tegenwoordig één van de wensen van de meeste Nederlanders. Een behoefte die invulling verdient. Blouww houdt namelijk altijd focus op de wensen van de eindgebruiker. Wie dus een zorglocatie wil ontwikkelen, die heeft aan de Blouww de partner die bewoners verdienen.

Meer informatie via:

Wil je meer informatie over dit project?

  Naam*
  Bedrijfsnaam
  Emailadres*
  Telefoonnummer
  Naam project*
  Type bericht